• Naamloos
  • Duurzame stalverlichting

Optimale stalverlichting voor uw pluimvee

Als geen ander zult u zich ervan bewust zijn dat een aangenaam klimaat binnen uw stal van groot belang is op de biologische ontwikkeling van uw pluimvee. Een factor die hierbij van waarde is; verlichting!
 
Een goed doordacht verlichtingsplan zorgt voor een verlichtingsniveau wat past bij de behoefte van uw pluimvee. Zo zorgt de juiste lichtsterkte oftewel lichtintensiteit voor een beperking van pikken en kannibalisme. Als pluimvee minder licht toegediend krijgt, worden ze over het algemeen rustiger en minder agressief. De verlichtingssterkte heeft ook invloed op de voeropname en daarmee op onder andere de groei bij alle pluimveecategorieën waaronder kippen. 
Het verlengen van de daglichtlengte door bijlichten zorgt ervoor dat in de winter de verlichtingsduur wordt verlengt waardoor kippen in de winter langer blijven leggen. 
Tevens is een hoogfrequente lichtbron van wezenlijke betekenis voor het welzijn van het dier. Zo zorgt een laagfrequente verlichting zoals een TL-buis voor veel flikkeringen die leiden tot stress bij de dieren.
Naast deze aspecten is een juiste lichtkleur een essentiële factor voor het bioritme van leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en eenden. Verlichting met daglichtkleur bevordert de groei en de productie van eieren bij leghennen rekening houdend met het bredere zichtbaar spectrum bij pluimvee. Daarnaast moet u kleurveranderingen bij het dier en ziektes zoals wormbesmetting en bloedluizen kunnen herkennen.
Het stimuleren van natuurlijk gedrag zal bereikt moeten worden met een zo minimale lichthinder voor de omgeving en rekening houdend met het energieverbruik. Energiezuinige stalverlichting kan bereikt worden door het vervangen van verouderde verlichting (o.a. TL en gasontladingsverlichting) voor duurzame lichtbronnen.
 
Om uw onderneming hierbij te ondersteunen adviseert Rofianda u over een duurzame lichtoplossing die voldoet aan uw eisen en de normeringen. Naast advies biedt Rofianda ook de mogelijkheid om u in het gehele traject te begeleiden door het aanleveren en installeren van de verlichting. U kunt hiervoor contact opnemen met Rofianda.
 
Geïnteresseerd in de energiebesparende verlichting van Rofianda, dan kunt u hier meer informatie vinden over de verschillende lichtbronnen.