• Paarden foto 6
  • Paarden foto 10

  • Home foto 5
  • paarden foto 11
  • Sfeer en uitstraling
  • Energiezuinige stalverlichting
  • Bevordering van natuurlijk gedrag
  • Hoge gelijkmatigheid

Optimale manege en stalverlichting voor uw paarden

Als geen ander zult u zich ervan bewust zijn dat een aangenaam klimaat binnen uw stal/rijhal van groot belang is voor zowel mens als dier. Een factor die hierbij van waarde is; verlichting!
 
De juiste verlichting zorgt ervoor dat het verlichtingsniveau aan de eisen van de verschillende gebruiksmomenten voldoet. Zo zijn er andere lichtsterktes gewenst tijdens een concours, recreatieve wedstrijden en trainingen. In een rijhal die gebruikt wordt voor wedstrijden op landelijk topklasse niveau wordt bijvoorbeeld een verlichtingsniveau verwacht van 500 Lux met een gelijkmatigheid van tenminste 0.7 (conform eisen NOC*NSF). Tevens is een gelijkmatige lichtopbrengst van belang zodat schaduwwerkingen op de bodem worden voorkomen en de ruiters en paarden zo min mogelijk gehinderd worden door indringende lichtbronnen. Daarbij is een heldere, natuurlijke verlichting van wezenlijke betekenis voor een goede verzorging en de rust van de paarden in de stal. Naast deze functionele doeleinden is verlichting van invloed op de sfeer en uitstraling van uw rijhal en stallen. Dit kan beïnvloed worden door de toepassing van gewenste lichtkleuren en armaturen, zo zorgt een heldere lichtkleur voor kwalitatief beter beeldmateriaal.
Het stimuleren van natuurlijk gedrag zal bereikt moeten worden met een zo minimale lichthinder voor de omgeving en rekening houdend met het energieverbruik. Energiezuinige stalverlichting kan bereikt worden door het vervangen van verouderde verlichting (o.a. TL en gasontladingsverlichting) voor duurzame lichtbronnen.
 
Om uw onderneming hierbij te ondersteunen adviseert Rofianda u over een duurzame lichtoplossing die voldoet aan uw eisen en de normeringen. Naast advies biedt Rofianda ook de mogelijkheid om u in het gehele traject te begeleiden door het aanleveren en installeren van de verlichting. U kunt hiervoor contact opnemen met Rofianda.
 
Lees de praktijkcase KNHS-NHC of Stal Veldhof om een indruk te krijgen van de oplossingsgerichte en praktische aanpak van Rofianda en haar energiezuinige verlichting. Of lees de case over het praktijkonderzoek dat Rofianda heeft uitgevoerd met betrekking tot de invloed van verlichting op het welzijn van paarden.