• geiten 3
  • geiten 1
  • geiten 2
  • geiten 5
  • Duurzame stalverlichting
  • Stimuleren van voeropname
  • Bevordering melkproductie
  • Verhogen dierwelzijn

Optimale stalverlichting voor uw geiten

Als geen ander zult u zich ervan bewust zijn dat een aangenaam klimaat binnen uw stal van groot belang is op het dierenwelzijn. Een factor die hierbij van waarde is; verlichting!
 
Een goed doordacht verlichtingsplan zorgt voor een verlichtingsniveau wat past bij de behoefte van uw lammeren en volwassen geiten. In verband met het dierenwelzijn wordt aanbevolen om tijdens de lichtperiode een minimale verlichttingssterkte te hanteren van 130 lux met een gelijkmatige lichtverspreiding. Voor een gezond dag- en nachtritme is een dagelijkse donkerperiode belangrijk gedurende ten minste 6 uur bij minder dan 5 lux verlichtingssterkte. Hiernaast kan de melkproductie met ongeveer 8 á 9% worden gestimuleerd door de daglichtperiode buiten de zomermaanden met lamplicht te verlengen tot 16 uren licht ( en 8 uren donker). Hiervoor is een verlichtingssterkte nodig van minimaal 150 lux, gemeten op dierniveau. Dit lichtniveau zorgt voor de afname van het hormoon melatonine waardoor het hormoon  IGF-I versterkt aangemaakt wordt in het bloed. De functie van het hormoon IGF-I is de bevordering van de activiteit van het dier en daarmee de melkproductie. Daarnaast stimuleert voldoende verlichting de ontwikkeling van uw lammeren en de vruchtbaarheid van uw melkgeiten. 
Belangrijk is hierbij bovendien de lichtkleur. Zodat u o.a. kleurveranderingen bij het dier (kling, uier, e.d.) en uierontsteking kunt herkennen. Verlichting met daglichtkleur is eveneens een essentiële factor voor het bioritme van uw vee.
Het stimuleren van natuurlijk gedrag zal bereikt moeten worden met een zo minimale lichthinder voor de omgeving en rekening houdend met het energieverbruik. Energiezuinige stalverlichting kan bereikt worden door het vervangen van verouderde verlichting (o.a. TL en gasontladingsverlichting) voor duurzame lichtbronnen.
 
Om uw onderneming hierbij te ondersteunen adviseert Rofianda u over een duurzame lichtoplossing die voldoet aan uw eisen en de normeringen. Naast advies biedt Rofianda ook de mogelijkheid om u in het gehele traject te begeleiden door het aanleveren en installeren van de verlichting. U kunt hiervoor contact opnemen met Rofianda.
 
Geïnteresseerd in de energiebesparende verlichting van Rofianda, dan kunt u hier meer informatie vinden over de verschillende lichtbronnen.