• stal foto 3
  • melkvee foto 8

  • stal foto 1
  • homefoto 5
  • Bevordering melkproductie
  • Voldoet aan de nieuwste lichtemissie eisen
  • Vergroten dierenwelzijn
  • Hoge gelijkmatigheid

Praktijkcase: Inductieverlichting in rundveestal Majemi-Scherders

Bij het rundveebedrijf Majemi-Scherders in Molenschot een volledig nieuwe stal gebouwd en in gebruik genomen. Na uitvoerig overleg en het inwinnen van externe adviezen is door Majemi-Scherders gekozen voor inductieverlichting van Rofianda. De stal, met een afmeting van 95x26x7 meter die plaats biedt voor 200 runderen, moest verlicht worden tot 150 lux op dierniveau met een zo groot mogelijke gelijkmatigheid (minimaal 0,4). Tevens werd er om daglicht gevraagd aangezien dit prettiger is voor de dieren maar ook voor de mens.

Koeienstal 6Lichtinvloed op melkvee
Uit een literatuuronderzoek is gebleken dat:
• In verband met het dierwelzijn (het kunnen zien en het vertonen van natuurlijk gedrag) door koeien (volwassen koeien, pinken en kalveren), wordt aanbevolen om tijdens de lichtperiode een minimale verlichtingssterkte te hanteren van 130 lux. Voor een gezond dag- en nachtritme is een dagelijkse donkerperiode belangrijk gedurende ten minste 6 uur bij minder dan 5 lux verlichtingssterkte.
• Er kunnen geen aanbevelingen worden gedaan over verlichting t.a.v. diergezondheid
• De melkproductie van koeien kan met ongeveer 8 á 9 % worden gestimuleerd door de daglichtperiode buiten de zomermaanden met lamplicht te verlengen tot 16 uren licht (en 8 uren donker). Hiervoor is een verlichtingssterkte nodig van minimaal 150 lux, gemeten op dierniveau.
 
Lichtsterkte en lichtkleur
Aan de hiervoor beschreven lichtbehoeften voor arbeidsomstandigheden en melkvee wordt voldaan door tijdens de dagelijkse lichtperiode een verlichtingssterkte toe te passen van minimaal 150 lux en dagelijks een donkerperiode te hanteren van ten minste 6 uren bij een verlichtingssterkte beneden 5 lux. De lampen moeten zo worden opgehangen dat een gelijkmatige lichtverspreiding over de stal wordt bereikt en genoemde verlichtingssterkten op dierniveau worden gehaald. Naast lichtsterkte is ook de kleur van het licht van belang. Men moet bijvoorbeeld kleurveranderingen bij het dier (kling, uier, e.d.) kunnen herkennen. Ook voor het herkennen van witvuilers en beoordelen van mestsamenstelling is dit van belang. Het is daarom sterk aan te raden, te kiezen voor een daglichtkleur (6500K).
 
Verhoogd lichtniveau
Als een koe overdag buiten is, zendt het zenuwstelsel van het dier - zodra er een bepaald lichtniveau op het netvlies valt -een signaal naar de hypofyse in de hersenen om de afscheiding van het hormoon melatonine te verlagen. Dat hormoon veroorzaakt slaap, verhoogt het percentage lichaamsvet en verstoort de productiecapaciteit van de koe. Zodra het melatonineniveau daalt, wordt een ander hormoon, namelijk IGF-I, versterkt aangemaakt in het bloed. De functie van het hormoon IGF-I is de bevordering van de activiteit van het dier en daarmee de melkproductie. Daarom betekent meer licht een verhoogde melkproductie.

Praktijkcase 4

Opzet praktijk proef
Tijdens de voorbereidingen is alles zodanig geprepareerd dat de installatie uiteindelijk binnen een bijzonder kort tijdsbestek is verwezenlijkt. Tevens zijn er 3 ‘nacht’ armaturen geleverd waardoor ook ‘s nachts de stal verlicht wordt met inductieverlichting. Tijdens de eerste ingebruikname van de stal was Rofianda Agri B.V. aanwezig en zijn er enkele foto’s gemaakt.
 
Minder licht
In sommige gevallen is het beter om koeien minder licht te geven. Twee maanden voordat een koe bevalt, wordt ze niet meer gemolken. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer koeien in droogstand blootstaan aan een korte daglengte - acht uur licht per dag - ze na de bevalling meer melk geven en een beter afweersysteem hebben. Het achterliggende mechanisme is nog onduidelijk, waarschijnlijk ontwikkelt het uierweefsel beter. Dit lichtschema wordt echt nog niet in de praktijk toegepast.

Koeienstal 14

Conclusie
Hoe gelukkiger de koe, hoe meer melk. Volgens onderzoek worden koeien gelukkig van veel ruimte, licht en een goed klimaat en dat is goed terug te vinden in de nieuwe koeienstallen. De stal wordt in de wintermaanden enkele uren bijverlicht zodat de koeien 16 uur per dag licht krijgen. Boeren willen het beste voor hun koeien en een stal met veel licht is voor de boer ook prettiger om in te werken.

Behalve het leveren van inductieverlichting heeft Rofianda Agri B.V. ook de mogelijkheid tot het adviseren en leveren van LED-verlichting en plasma verlichting. Geïnteresseerd in de energiebesparende verlichting van Rofianda, dan kunt u hier meer informatie vinden over de verschillende lichtbronnen.