• Home foto 5
  • stal foto 3
  • Maatlat Duurzame Veehouderij
  • Maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn

MDV: Certificatiesysteem voor duurzame veestallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:
  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Energie
  • Fijn stof
Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten.
 
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn binnen uw bedrijf om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale regeling, neem dan contact op met Rofianda B.V. of  bekijk duurzaamheidseisen en fiscale regelingen op de website.